VOLTEON na Smart Energy Forum 2023:Přehled hlavních postřehů

19. října 2023 od
VOLTEON na Smart Energy Forum 2023:Přehled hlavních postřehů
VOLTEON GROUP, a.s., Jan Kubálek

Smart Energy Forum 2023, nejprestižnější energetická událost roku v Česku, nabídla zajímavý vhled do budoucích trendů v oblasti obnovitelných zdrojů a strategií v energetice. Tým VOLTEON byl na místě a nyní představuje souhrn nejdůležitějších informací pro rozhodování v oblasti energetiky.

Energetická optimalizace výroby a spotřeby

Tento ročník byl ve znamení hledání cest k efektivnějšímu využití energie.  Zaměření na lokální využití energie a obchodování na spotových trzích s bateriovými systémy představuje nové příležitosti k optimalizaci nákladů a zajištění energetické nezávislosti.

Degradace fotovoltaických panelů - nové poznatky

Nová data ukazují, že degradace fotovoltaických panelů je nižší, než se původně myslelo. Tradiční modely často počítají s degradací 0.5% ročně.  Výzkum však ukázal, že skutečná degradace u testovaných panelů činila pouhých 0,12 a 0,2%. Pro firmy, které investovaly nebo plánují investovat do solárních technologií, to znamená vyšší návratnost investic a delší životnost instalací.

Fasádní instalace a flexibilní PV panely

Rostoucí popularitou se mohou pochlubit fasádní instalace a flexibilní PV panely, které se přilepí na střešní pláště. Toto řešení je ideální pro objekty s problematickou statikou nebo složitými konstrukčními systémy.


Komunitní energetika

I přes výhody komunitní energetiky stále panují nejasnosti ohledně distribučních poplatků. Tento aspekt může zpomalit adopci tohoto modelu v blízké budoucnosti.

Obnovený zájem o FVE v ČR: Podíl obnovitelných zdrojů roste

Díky znovuobnovené výstavbě FVE v ČR se stává plán na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny realističtějším. Tyto snahy reflektují ambice EU, která má v plánu mezi lety 2030-2045 instalovat 2TWp ročně.

Evropská produkce fotovoltaických panelů: Krok směrem k soběstačnosti?

V rámci konference se hovořilo o možnostech přesunu výroby PV panelů do Evropy. V Německu se například zvažuje nařízení, které by podniky povzbudilo k nákupu až 60% panelů od místních výrobců. Tento krok by mohl dlouhodobě konkurovat výrobním nákladům čínských výrobců s odhadovanými náklady kolem 0,25kč/kWp. A pokud jde o technologii, aktuální technologie umožní dosáhnout maximální účinnosti panelů 26,5%. Pro vyšší účinnost bude zapotřebí nová technologie.

Ambiciózní cíle EU k uhlíkové neutralitě

EU má velké plány týkající se uhlíkové neutrality v různých odvětvích. Jedním z aktuálních příkladů je nařízení, které vyžaduje, aby čističky odpadních vod byly uhlíkově neutrální do roku 2035.

Závěr

Smart Energy Forum 2023 ukázalo, že energetický sektor je plný změn a nových příležitostí. VOLTEON je zde, aby vám pomohl navigovat tímto dynamickým prostředím, maximalizovat konkurenceschopnost vašeho podniku a optimalizovat investice do obnovitelných zdrojů. Děkujeme, že nám dáváte příležitost být vaším partnerem v tomto klíčovém odvětví.

 ​