Udržitelné 
projekty na klíč


Díky našemu know-how jsme schopni zajistit cestu k udržitelné energii od A po Z i vaší firmě. Spolehněte se,
že projekt v naší režii bude dávat smysl nejen ekonomicky (návratnost), ale také technologicky (optimálně)
a environmentálně (snížení CO2).


Zjistit více        Chci konzulta​​ci
Volteon služby:
Řízení projektů
a jejich realizace

Díky našim zkušenostem z oblasti navrhování řešení udržitelné energie, znalosti trhu, finančního plánování, řízení projektů a ekosystému dodavatelů vám zvládneme zajistit řešení na míru. A to díky ověřenému schématu, podle kterého vždy postupujeme pěkně krok za krokem.

Jako první krok doporučujeme měření stopy CO2. Pokud měření ještě nemáte, zajistíme vám to u specializované firmy.
Každý projekt vede projektový manažer s expertní znalostí problematiky.

Napište nám o konzultaci a vše probereme.

Volteon-chytrá energie A-Z na klíč


Měření CO2 stopy

Měření CO2
​stopy

Ve spolupráci s lokálními experty z Green0Meter vám zajistíme změření vaší aktuální uhlíkové stopy a promítneme dopad vašeho projektu udržitelné energie na její snížení.

Získáte detailní analýzu v přehledné podobě na základě aktualizované metodologie podléhající CSRD či GRI dle ISO 14064, které je auditovalná a připravena pro splnění požadavků Vašich zákazníků/dodavatelů.


Partner služby:

GREENOMETER


 • Nastavení platformy pro současné i budoucí potřeby
 • Workshop s klíčovými uživateli (detailní vysvětlení procesu sběru dat a platformy)
 • Inventarizace uhlíkové stopy dle ISO 14064 za příslušný rok
 • Certifikát uhlíkové stopy za příslušný rok
 • Přístup do platformy
 • Srovnání emisí CO2 a dalších ukazatelů s konkurencí a trhem
 • Dekarbonizační plán
 • Posouzení dopadu projektu, jak vaše investice do udržitelné energie ovlivní a sníží vaši CO2 stopu


 • Přesné změření CO2 stopy Prostřednictvím unikátní platformy prověříme vaše emise a identifikujeme oblasti pro zlepšení
 •  Přehledné výsledky – Poskytneme vám intuitivní přehledy, které jasně zobrazují vaše emise a pokrok v jejich snižování
 • Aktuální metodologie – V našem měření a reportingu se řídíme nejnovějšími standardy CSRD, GRI dle ISO 14064
 • Připraveno pro audit – Budete-li chtít údaje předat externímu auditorovi nebo odběratelům, reporty vygeneruje na jedno dvě kliknutí  
Volteon - indikativní návrhIndikativní 
návrh


Rozhodování o investici do udržitelné energie může být samozřejmě komplikované, ale s naší indikativním návrhem budete mít jasnější představu. Bez ohledu na to, zda se jedná o kancelář, továrnu, sklad nebo jiný typ objektu, poskytneme vám náhled do možných řešení. Získejte představu o svém projektu i vy. • Návrh řešení s/bez akumulace ~ základní architektura
 • Návrh technologie
 • Indikativní návrh dle typu střechy
 • Návrh špičkového výkonu kWp a potenciál vygenerované energie kWh, podíl na spotřebě, CO2 dopad a základní model návratnosti
 • Porovnání finančních modelů s/bez dotace, s/bez financování
 • Porozumění potřebám – Celý návrh řešení vašeho energetického projektu připravujeme na míru konkrétní firmě a jejím cílům
 • Osobní prohlídka – Naše odborná obhlídka vám poskytne jasnost ohledně specifik vašeho objektu a jeho možností
 • První návrh řešení – Zvažujete-li akumulační technologie nebo základní energetickou architekturu, nabídneme vám odpovědi
 • Návrh pro typ vaší střechy – Vytvoříme model řešení specifikovaný dle vaší střechy (ať už je plochá, šikmá, komplexní)
 • Finanční modely – Představíme vám základní srovnání nákladů a výhod s různými možnostmi financování a dotací
Volteon - návrh řešení (3D vizualizace)Návrh řešení


Předložíme vám detailní návrh, který vyhodnocuje proveditelnost projektu s ohledem na vaše specifické požadavky a cíle, což vám umožní učinit  rozhodnutí o investici do  transformace energetické stránky vašeho podnikání. Zároveň vyřídíme žádost o připojení.


Partner služby:

Wattsor • Žádost o připojení
 • Návrh špičkového výkonu kWp a potenciál vygenerované energie kWh, podíl na spotřebě
 • Výběr technologie, která nejlépe odpovídá vašim potřebám
 • Více variant řešení (s/bez akumulace energie)
 • Indikaci dodatečných nákladů (co bude potřeba upravit)
 • Detailní nabídka
 • Podklad pro rozhodnutí o investici
 • Ekonomický model návratnosti (s/bez dotace)
 • Návrh financování projektu, více variant v návaznosti na finanční situaci nebo cíle firmy, zhodnocení nejlepší varianty
 • Dopad na CO2 stopu a celkové podnikání klienta

  … a případně též Energetický audit, pokud jej dosud nemáte a rádi byste znali efekt dopadu snížení CO2.
 • Technologie 3D modelování – Na základě meteodat z vaší lokality a s ohledem na použitou technologii vám spočítáme, jakou můžete očekávat produkci, úspory a návratnost projektu
 • Integrovaná výroba energie – Řešení obsahuje prvky, které optimalizují výrobu energie z obnovitelných zdrojů a integrují se do stávajícího energetického ekosystému vašeho podniku
 • Chytré řízení energie – Navrhneme vám unikátní systémy chytrého řízení energie, které maximálně využívá sílu umělé inteligence pro optimalizaci výroby energie a její spotřeby (Více informací zde)
 • Efektivní akumulace – Využíváme inovativní strategie pro skladování energie, takže ji můžete využít, kdykoliv ji potřebujete, zajišťujíc tak nepřetržitý chod vašeho podniku.
 • Ověření integrovatelnosti – Ujistíme se, že vaše řešení je plně kompatibilní a snadno připojitelné k distribuční síti, čímž zajistíme hladký provoz a spolupráci s dodavateli energie
 • Technologická relevance – Vědomi si rychlého vývoje trhu s technologiemi a měnící se přístupy, klademe zásadní důraz na aktuální znalosti a sledování nejnovějších trendů

Díky využití síly špičkového systému řízení energie (EMS) využivající umělou inteligenci (AI) a baterií (BESS) a v kombinaci se solární technologií, automatizovaným propojením na energetický trh otevírá náš partner Wattstor cestu k dalším úsporám. Zjistit více


Volteon - financování projektu


Financování 
projektu


Díky unikátnímu modelu a znalostem v oblasti energetiky vám samozřejmě pomůžeme i s efektivním financováním, které bude perfektně ladit s charakterem vašeho projektu. Pomůžeme vám ke vhodným dotacím i se zajištěním nezbytného úvěru.


Partner služby:

enovation
SICV případě poptávky podpory pro získání možné dotace:

 • Žádost o dotace (zpracování, podání)
 • Vypracování energetického posudku dle zákona č. 406/2000 Sb. 


V případě poptávky pomoci se získáním financování:

 • Vypracování podkladů projektu
 • Vyhodnocení nejvhodnějšího typu v kontextu vaší situace
 • Případně podpora při jednání s bankou
 • Individuální přístup – Porozumíme vašemu podnikání a vašim potřebám, aby bylo potřebné financování maximálně v souladu s vaši firemní strategií a definovanými cíli
 • Optimalizace nákladů – Analyzujeme vaše podnikání a navrhneme nejefektivnější způsoby financování, abyste náklady na projekt co nejvíce minimalizovali
 • Transparentní komunikace – Srozumitelně vám vysvětlíme všechny možnosti financování a dotací, tak abyste měli plný přehled o tom, co získáváte
 • Kompletní řešení – Od vyhledání vhodných dotací přes vyplnění žádostí až po vyjednávání s finančními institucemi, včetně možnosti zajištění pojištění
Volteon - komplexní projektová dokumentace
Projektová 
dokumentace


Zpracujeme vám detailní projekt pro vaši fotovoltaickou elektrárnu, který bude splňovat všechny požadavky pro úřady (to je nezbytnost pro instalace nad 50 kW) a realizaci. Našim cílem je klientům zajistit maximálně hladký průběh celého procesu, proto se i postaráme o veškerou komunikaci a koordinaci s všemi potřebnými subjekty. • Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) / přípojný bod (situační výkresy a ostatní dokumentace)
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ)
 • Statika
 • Inženýring
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) / přípojný bod (situační výkresy a ostatní dokumentace)
 • Vypracování položkového rozpočtu
 • Komplexní technické dokumenty – Připravíme vše potřebné pro stavební úřady a také pro našeho partnera, který bude celý energetický projekt stavebně následně realizovat
 • Komunikace s úřady – Zajistíme koordinaci všech zapojených a také komunikaci se stavebními a všemi relevantními úřady, aby projekt získal potřebná povolení, včetně stavebního
 • Podpora během procesu – Náš tým odborníků se postará o všechny technické a administrativní aspekty projektu, od počátečního návrhu až po úspěšné získání povolení
Volteon - zajištění realizace

Zajištění 
realizace


Spolehněte se, že vaši vizi transformujeme do udržitelného řešení. S naším odborným týmem na vaší straně můžete očekávat bezproblémovou realizaci, která posune vaše podnikání na novou úroveň, a to jak energeticky, tak i v konkurenceschopnosti.

Partneři služby:

Xenium Europe
Wattstor
LEDprofes


 • Kompletní realizace
 • Zaškolení obsluhy
 • Připojení do energetického okruhu objektu a do sítě
 • Zprovoznění energetického řešení a finální předání


 • Spolupráce s partnery – Díky našim vztahům s ověřenými dodavateli a partnery zajistíme, že každý prvek vašeho projektu bude realizován s nejvyšší kvalitou a odborností.
 • Koordinace a řízení – Převezmeme kontrolu nad koordinaci projektu a jeho řízením, abyste měli jistotu, že všechny aspekty realizace budou probíhat efektivně a v souladu s plánem
 • Kontrola kvality – Během realizace budeme sledovat postup prací a zajišťovat, že je dodržován standard kvality, a zajistíme, že projekt bude vyhovovat všem normám a regulacím
 • Dokončení a předávka – Po dokončení prací provedeme kontrolu kvality a ujistíme se, že jste spokojeni s výsledkem a že váš projekt je připraven k bezproblémovému provozu
Volteon - servis a dohled
Dlouhodobá 
spolupráce


Náš závazek nekončí u dokončení projektu, následně se postaráme i o servis a dozor v průběhu celého životního cyklu projektu, aby byla jeho efektivita maximální


​Objednat služby   Kontakty​​Doplňkové služby
od Volteonu

Snažíme se vycházet vstříc potřebám a cílům klientova podnikání, přičemž
na prvním místě je vždy jeho spokojenost. Naše hlavní služby jsou proto doplněny
o řadu dalších, které jsou navrženy tak, aby co nejvíce usnadnily cestu
k energetické nezávislosti. Jaké to jsou?Přesné měření spotřeby


Chceme, aby vaše investice do udržitelné  energie byla co nejefektivnější. Proto se věnujeme i  přesnému měření vaší spotřeby. Pokud je váš objekt připojen na vysoké napětí (VN - 22kV), využíváme čtvrthodinová měření spotřeby. U objektů na nízkém napětí (NN - 400V), kde přesná data o průběhu spotřeby nejsou dostupná, doporučujeme měřená data, která nám umožní optimalizovat výkon systému podle skutečné spotřeby. Naším cílem je maximalizovat efektivitu vaší investice do solární energie.

 • instalaci měřícího zařízení v místě připojení k distribuci - typicky rozvodna, elekroměr atp.
 • aktivaci měření po dobu jednoho měsíce (dle dohody)
 • sběr dat a jejich implementace do PV SOL simulačního SW

Co získáte:

 • přesný model spotřeby areálu
 • identifikace příkonových, tedy proudových špiček
 • identifikace výše „stálého příkonu“
 • tím pádem i vstup pro simulaci instalace s bateriovým systémem. 

Instalací bateriového systému dokážeme, díky znalosti dat o spotřebě v čase, identifikovat možné snížení hodnoty hlavního jističe a tím taktéž snížt měsíční fixní výdaje za rezervaci příkonu. Bez této znalosti je návrh na NN připojení značně nepřesnýEnergetický štítek budovy (PENB)


Potřebujete energetický štítek pro vaše firemní nemovitosti? Zajistíme měření energetické náročnosti vašich budov. Do 14 dnů od získání potřebných podkladů připravíme a zašleme kompletní dokumenty. Vše bude zpracováno v souladu s platnou legislativou a odpovídajícími standardy pro průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Vytvoříme vám také návrh jak snížit energetickou náročnost budovy.

Energetický štítek, oficiálně známý jako průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), poskytuje informace o energetické náročnosti vašeho bydlení nebo komerčního objektu. Jeho přítomnost je nezbytná při prodeji či pronájmu nemovitostí. Platnost tohoto osvědčení je 10 let, pokud nedojde k významnému stavebnímu zásahu. Podle zákona č. 406/2000 Sb. je vydávání energetických štítků povinné pro nově vystavěné budovy, stejně jako při pronájmu nebo prodeji jakéhokoli nemovitostního majetku. V případě, že je nemovitost součástí financování (jako předmět financování nebo zástava), bývá energetický štítek vyžadován bankami.Ukázka spolupráce
krok za krokem


Měření CO2 stopy

Jako první krok doporučujeme měření stopy CO2. Pokud měření ještě nemáte, zajistíme vám to u specializované firmy.


Individuální nacenění


Nezávazná konzultace

Přes poptávkový formulář nás oslovíte a vše telefonicky či na online schůzce probereme a následně se u vás ve firmě osobně zastavíme.
Indikativní nabídka

Po konzultaci k vám dorazíme a obhlídneme střechu vašeho objektu a jeho okolí a vypracujeme indikativní nabídku.Návrh řešení

Předložíme vám návrh, který vyhodnocující proveditelnost projektu
s ohledem na vaše specifické požadavky a cíle. Zajistíme žádost o připojení.
Financování projektu

Prostřednictvím partnerů ověříme výběr správného dotačního titulu a v případě zájmu nabídneme i vhodné formy financování projektu.
Podepsání kontraktu

Na základě výběru řešení dojde k uzavření smlouvy, která bude obsahovat popis řešení a cenové a implementační podmínky.
Projektová dokumentace

Vypracujeme vám detailní projekt pro stavební úřady a pro instalačního partnera, součástí je i zajištění schválení příslušnými úřady.
Zajištění realizace

Po schválení projektu dochází k vlastní instalaci od zasmluvněného instalačního partnera z naší nabídky a odborníci z Volteonu pak zajišťují stavební dohled.Předání a zprovoznění

V této fázi dochází ke kolaudaci, předání díla, zaškolení a zprovoznění, včetně zapojení do energetické soustavy dle návrhu.