Energy Management

Vylaďte spotřebu své firmy 
s Monitoringem & Targetingem


Nastavit konkrétní cíle a směřovat k nim. Taková je podstata Monitoringu & Targetingu v rámci Energy Managementu. Náš nástroj pro Monitoring vám zajistí průběžný detailní přehled spotřeby vaší firmy. Na rozdíl od klasického monitoringu vám ovšem náš Targeting z vašich a externích dat vypočítá, kolik energie byste měli v daný okamžik spotřebovávat a výsledek porovná s realitou.

Na základě identifikovaných rozdílů vám navrhneme opatření a pomůžeme vám je i realizovat. A vy záhy uvidíte, jak okamžitě začínáte šetřit. Získejte i vy ze své firemní energetiky maximum!


​Poptat Energy Management      Nezávazná konzultace

Fotovoltaika pro firmy
– dotace na FVE 2024

Zajistíme pro vás celý proces


Společnostem dodáváme fotovoltaické elektrárny na klíč. Konkrétně od změření uhlíkové stopy nebo studie úspor energií přes návrh řešení, pomoc s financováním a dotacemi a přípravu projektové dokumentace až po zajištění samotné montáže. A to včetně proškolení personálu a následného servisu všech komponent.


​Chci pomoc s dotací      Nezávazná konzultace
Energy Management: 
M&T v číslech


5–10 %


Až tolika procent běžně dosahuje úspora energií po zavedení řešení M&T

2–3 měsíce 


Tolik času je potřeba na zavedení systému Monitoring & Targeting

Do 1 roku 

Taková je průměrná návratnost po zavedení našeho řešení M&T

0,4 tuny 

Taková je běžná úspora CO2 či jeho ekv. za každou ušetřenou MWh energie

Monitoring & Targeting – přínosy optimalizace


Firemní spotřebu elektrické energie lze optimalizovat, ale je potřeba zavést opravdu funkční Energy Management. V čem spočívá? Nejde jen o běžné zavedení Monitoringu a sledování dat. Je potřeba zavést i Targeting a spotřebu dostat pod kontrolu. A ideálně časem i automatický Energy Management, který bude spotřebu ve firmě dle parametrů regulovat.


Automatický Energy Management dokáže efektivitu spotřeby ještě navýšit díky real-time monitoringu. Ovšem jeho zavedení vyžaduje významně vyšší investice a také následnou údržbu, aby správně fungoval. Proto doporučujeme začít nejprve s řešením M&T, které přináší největší efekt. A až na základě zkušeností se následně můžete i pro „automatiku”.Jaká data zohledňuje Monitoring & Targeting?

Do spotřeby energie se nepromítá pouze a jen vnitřní spotřeba, ale mají na ni vliv i venkovní podmínky, proto v rámci Monitoringu sbíráme i data o počasí z dané lokality. Teprve na jejich základě následně probíhá Targeting, resp. nastavení idální spotřeby.

Vizualizace úspor energie s M&T na denní bázi


Modelovou spotřebu porovnáme s reálnou a vizualizujeme úspory a ztráty. Zjistíme, jaká další opatření můžeme během další spolupráce navrhnout.

M&T jako účinné řešení pro vedení firem

S M&T budete mít nastaveny objektivní cíle (KPIs) pro vaši cílovou spotřebu, s možností detailního rozkladu na jednotlivé části vaší firmy (budova, stroj, hala, technologický celek apod.). Díky dennímu vyhodnocování získáte účinný nástroj pro neustálou optimalizaci spotřeby energií napříč celou organizací.


Proč poptat Energy 
Management od Volteonu?

Atraktivní cena

Za velmi příznivou cenu získáte M&T, díky kterému bez odkladů začnete šetřit značné částky na energiích.

Rychlá návratnost

Cílená detekce odchylek od normálního chování zajistí efektivní řešení zbytečné spotřeby. 

Komplexní řešení

Složitý model, jednoduchý výstup M&T propočítá vaší firmě optimální spotřebu a realizuje udržitelné úspory.

Tým expertů

Řešení vyvíjí a implementují experti s mnohaletými zkušenostmi v oblasti firemních energetických úspor.


Energy management
krok za krokem

Sběr dat ve firmě

Začínáme sběrem dat, abychom mohli identifikovat vlivy na spotřebu energie.

Struktura firmy

Objekt rozdělíme do celků, jako je vzduchotechnika, kotelna, výroba atd.

Modelová spotřeba

Dále zjistíme, jakou spotřebu by měl váš provoz za daných podmínek mít.

Porovnání spotřeby

Vaši spotřebu poté srovnáme s reálnou, a navrhneme možná opatření k zavedení.

Realizace opatření

Díky neustálému měření uvidíte, zda opatření fungují a kde lze co vyladit.


Pojďme Energy Management 

nejprve probrat 

Rádi vám poradíme ohledně problematiky Monitoring & Targetingu či se souvisejícími tématy.

Stačí nám jen dát vědět. Kontaktujte nás.

 


Časté dotazy k firemnímu Energy Management

Jak přesně funguje M&T?

M&T porovnává aktuální spotřebu s očekávatelnou, nikoli meziroční. Proč? Různé podmínky si žádají různou spotřebu, proto i když např. letošní teplejší zimu spotřebováváte stejně plynu, dochází k plýtvání.
V prostém monitoringu tuto skutečnost neuvidíte, v M&T na první pohled.

Jak rychle se díky M&T projeví úspory?

Jakmile zavedeme monitoring a targeting (M&T), můžete očekávat okamžité úspory v rozmezí 5–10 % energie. Tím, že se energetické úspory stanou pravidelně sledovaným a diskutovaným tématem, rychle se identifikují a řeší problémy a neefektivity v systému. Navíc zaměstnanci rychle získají povědomí o tom, jak správně nakládat
s energií a čemu se vyvarovat, což vede k dalším úsporám. Celkově tím pokládáte základy energetické kultury ve společnosti, která podporuje dlouhodobě udržitelné chování a efektivní využívání zdrojů.

Jaké jsou největší přínosy M&T?

  • Porovnává aktuální spotřebu s ideální, nikoli meziroční, která může být zavádějící.
  • Dokáže vyčíslit reálný přínos úsporných opatření ihned, jakmile je zavedete.
  • Poskytuje aktuální jasná a přehledná čísla pro vás i management.
  • Díky intuitivní aplikaci je pro vás jako uživatele velice snadný.

Vyplatí se nám M&T do firmy zavést?

Jakmile zavedete systém Monitoringu & Targetingu na první pohled uvidíte, kde spoříte a kde vám naopak unikají peníze. Dokážete replikovat úspory a odstranit plýtvání. Dokážete zároveň vyčístlit náklady své i dodavatelů. Management uvidí výsledky vaší práce
a zároveň položíte základy energy culture a splníte požadavky na ISO 500001. A v neposlední řadě získáte nástroj k udržitelnosti chytrého energetického managementu ve vaší společnosti.


Náš strategický partner HECON


Společnost HECON, to jsou experti na úspory v energetice. Specializují se na analýzu úspor, pro které vyvinuli unikátní metody QUEST a Monitoring & Targeting. Jednoduše řečeno, dodávají tak energetickému managementu firem ekonomický smysl a rychlou návratnost. Na trhu působí přes 10 let a za tu dobu pomohli například:


Energy Management M&T – nezávazná poptávka


Kliknutím na “Nezávazně poptat” souhlasíte zpracováním údajů dle GDPR.


Komplexní Energetický Management od Volteonu

 V rámci našeho balíčku energetického managementu nabízíme víc než jen úspory energií metodou QUEST. Můžeme vám pomoci daleko komplexněji, a vy tak můžete ušetřit ještě daleko víc a stát se zároveň i zcela nezávislými na dodavatelích energií.


Služba
Potenciál úspor
Návratnost
Doba realizace

1

Úspory energií QUESTMaximum úspor s rychlou návratností

515 %

do 2 let

2-3 měsíce

2

Monitoring & TargetingCílená a efektivní optimalizace spotřeby energie

510 %

do 1 roku

3 měsíce

3

Fotovoltaiky na klíčVýroba elektřiny levně a udržitelně.

> 15 %

od 4 let

8 měsíců

4

Implementace technologií - dosažení ještě vyšší efektivity a úspor

dle business case

dle business case

dle business case