Souhlas s GDPR

Souhlas GDPR: Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dalšími souvisejícími předpisy.

O ochraně osobních údajů uděluji souhlas VOLTEON GROUP, a.s., se sídlem: Karla Engliše 1498/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 194 62 859 , ke zpracování mých osobních údajů v rozsahu, v jakém jsou obsaženy, za účelem mého kontaktování v souvislosti se zpracováním kontaktního formuláře a zařazením do elektronické databáze klientů VOLTEON GROUP, a.s., (dále jen „osobní údaje“). Prohlašuji, že uvedené osobní údaje jsou přesné, správné a aktuální. Tento souhlas se uděluje nejdéle na dobu 3 let nebo do dne doručení písemného odvolání tohoto souhlasu jakýmkoli způsobem.

Prohlašuji, že jsem byl poučen o zásadách zpracování osobních údajů a o mých právech. Beru na vědomí, že mám právo tento souhlas kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@volteon.cz nebo zasláním písemného odvolání na poštovní adresu: Karla Engliše 1498/13, Smíchov, 150 00 Praha 5


Zpět na hlavní stránku