Dosažení uhlíkové neutrality 

– řešení pro firmy na klíč


V dnešní době je snižování firemních emisí CO2 a přechod k udržitelné energii nejen společenskou odpovědností, ale také klíčovou součástí dlouhodobé strategie. Tento krok nabízí řadu výhod a možností, a to pro firmy všech velikostí a odvětví. Zatímco nečinnost proti tomu přináší rizika.


Vztahuje se na vás legislativní povinnost, vyžadují to vaši obchodní partneři nebo chcete přispět ke zlepšení životního prostředí? Uhlíkovou stopu vaší firmy vám analyzujeme a na základě výsledků a možností vám navrhneme řešení, abyste jako firma efektivně a rychle dosáhli uhlíkové neutrality.


 ​Nezávázná poptávka  Více o nabídce

closeup photography of plant on ground

Ozeleňte své podnikání a zvyšte  konkurenceschopnost své firmy

Řešíte, jak ve firmě rychle a efektivně snížit produkci emisí CO2 a jak „ozelenit” své podnikání? Ve spolupráci s experty z Green0meter vám zajistíme změření uhlíkové stopy firmy a promítneme dopad vašeho projektu udržitelné energie na její snížení.

Získáte tak detailní analýzu v přehledné podobě na základě aktualizované metodologie podléhající CSRD či GRI dle ISO 14064, které je auditovatelná a připravena pro splnění požadavků vašich zákazníků a dodavatelů

Chci změřit  CO2 stopu  Více o této službě 


Snížení emisí CO2:

Víte, že…?Až o 13 %


více jsou velké společnosti ochotné platit za nízkoemisní alternativu ke službám či produktům, které již nakupují 

5 -10 % 


je bodové ohodnocení, které se v rámci dotačních příležitostí přiděluje na základě udržitelnosti 

Až o 1,3 % 


​Zvýhodnější úrokovou sazbu získají od bank či pojišťoven udržitelné společnosti se znalostí základních hodnot o udržitelnosti 


0,4 tuny 


je úspora CO2 za každou vyrobenou 
1 MWh z fotovoltaických panelů


Proč snížení CO2 od Volteonu?


1


Tým specialistů a k tomu množství dalších partnerů.

8


​Zapojených partnerských firem
na naší platformě.

12+


Let zkušeností ze všech oborů,
které jsou třeba.

54


Projektů o velikosti od 0,1 do 2 MWp pro různé firmy.

Nejčastější otázky na službu Změření stopy CO2

Co obsahuje služba Změření CO2 stopy?

 • Nastavení platformy pro současné i budoucí potřeby
 • Detailní vysvětlení procesu sběru dat a platformy
 • Inventarizace CO2 stopy dle ISO 14064 za daný rok
 • Certifikát uhlíkové stopy za příslušný rok
 • Přístup do platformy
 • Srovnání emisí CO2 a dalších ukazatelů s konkurencí
 • Dekarbonizační plán
 • Posouzení dopadu projektu, tedy jak vaše případná investice do udržitelné energie sníží vaši CO2 stopu

V čem spočívá unikátnost Změření CO2 stopy?

 • Přesné změření CO2 stopy – Prostřednictvím naší unikátní platformy a přístupu prověříme vaše emise a zároveň identifikujeme i oblasti pro zlepšení
 • Přehledné výsledky – Poskytneme vám přehledy, které jasně zobrazují vaše emise a pokrok v jejich snižování
 • Aktuální metodologie – V našem měření a reportingu se řídíme nejnovějšími standardy CSRD, GRI dle ISO 14064
 • Připraveno pro audit – Budete-li chtít údaje předat externímu auditorovi nebo odběratelům, reporty si od nás vygenerujete na dvě kliknutí

Nejčastější otázky klientů na uhlíkovou neutralitu

Co přesně je uhlíková stopa firmy?

Uhlíková stopa je ukazatelem dopadu činnosti podniku na životní prostředí (zejména na klimatické změny). Shromažďuje data o využívání vstupních zdrojů, produkci odpadu a emisích a měří množství skleníkových plynů odpovídající těmto dopadům (tzv. ekvivalent CO2).

Hodnocení uhlíkové stopy je stále častěji vyžadováno bankami pro komerční financování projektů v souladu s principy EU Taxonomy, dalšími investory, obchodními partnery i zákazníky.

Vykazování uhlíkové stopy a snižování emisí skleníkových plynů s cílem postupného dosažení uhlíkové neutrality je nedílnou součástí společenské odpovědnosti firem (CSR).

Co hrozí firmě, pokud nezačne CO2 snižovat?

 1. Regulační riziko: Firmy, které nepřizpůsobí své operace snižování emisí CO2, mohou čelit sankcím a pokutám od regulačních orgánů. Nové zákony a normy týkající se emisí a udržitelnosti se neustále vyvíjejí, a firmy, které nebudou dodržovat, mohou být postiženy. 
 2. ​Riziko reputace: Společnosti, které neberou vážně snižování svých emisí CO2, mohou utrpět poškození reputace. Stále více zákazníků a investorů dává přednost společnostem, které se aktivně zapojují do snižování svého dopadu na životní prostředí. ​
 3. Konkurenční riziko: Firmy, které investují do udržitelných praktik a snižují své emise CO2, mohou získat konkurenční výhodu. Ty, které tuto problematiku ignorují, mohou ztratit podíl na trhu ve prospěch konkurentů, kteří jsou vnímáni jako ekologičtější. ​
 4. Riziko dodavatelského řetězce: Někteří dodavatelé mohou začít požadovat, aby jejich obchodní partneři dodržovali určité normy v oblasti emisí CO2. Pokud firma tato kritéria nesplňuje, může to omezit její schopnost uzavírat smlouvy s klíčovými dodavateli
 5. Riziko investic a financování – Investoři a finanční instituce jsou stále více opatrní při poskytování kapitálu společnostem, které nejsou v souladu s udržitelnými standardy. Firmy, které ignorují snižování CO2, mohou mít problémy s přístupem k financím nebo zvýšenými náklady na kapitál.

Proč snižovat uhlíkovou stopu ve firmě?

 1. Přispívá k ochraně životního prostředí a boji proti klimatickým změnám, které ohrožují budoucnost planety.
 2. Zvyšuje konkurenceschopnost a reputaci firmy na trhu, protože stále více zákazníků, investorů a partnerů preferuje společnosti, které se chovají ekologicky a společensky odpovědně.
 3. Sníží náklady na energii a zdroje, protože udržitelné praktiky vedou k úsporám a efektivitě.
 4. Zlepší produktivitu a zdraví zaměstnanců, protože vysoká koncentrace CO2 na pracovišti má negativní vliv na jejich kognitivní schopnosti a pohodu.

Jaké jsou výhody snížení CO2 ve firmě?

 1. Šetření nákladů:  Investice do udržitelných energetických řešení, jako jsou solární panely, mohou výrazně snížit provozní náklady na energie. 
 2. Zvýšení reputace a Důvěry: Firma, která je aktivní v oblasti udržitelnosti a snižování emisí CO2, buduje pozitivní image a získává důvěru zákazníků, partnerů a investorů. 
 3. Přístup k dotacím a incentivám: Mnoho vlád a organizací nabízí dotace, granty a daňové úlevy pro firmy, které investují do udržitelných technologií a snižují svůj uhlíkový otisk. 
 4. Odolnost vůči nestabilitě trhu s energií: Využitím obnovitelných zdrojů energie firma snižuje závislost na fosilních palivech a chrání se tak před nestabilitou cen energie na trhu.
 5. Přitažlivost pro zaměstnance: Firma s jasným zaměřením na udržitelnost může být atraktivnější pro talenty, kteří se chtějí angažovat v pozitivní změně.


Nezávazná poptávka snížení emisí CO2 ve firmě

Kliknutím na “Odeslat zprávu” souhlasíte zpracováním údajů dle GDPR.


Máte jakýkoliv dotaz?
 Jsme tu pro vás

Rádi vám poradíme ohledně problematiky snížení nákladů, udržitelné energie pro firmy, fotovoltaikou a dotacemi či s podobnými tématy.

Stačí nám jen dát vědět. Kontaktujte nás.