Energetické úspory pro zábavní park

3. prosince 2023 od
Energetické úspory pro zábavní park
VOLTEON GROUP, a.s., Jan Kubálek


Zadání

Zákazník požadoval zjistit, kde by byla možná energetická úspora (zejména elektřiny) v provozu zábavního parku. 


Jedná se o sezónní provoz květen-říjen celý týden indoor a outdoor  a v ostatních měsících čtvrtek-neděle jen indoor.


V zábavním parku se nachází několik budov s atrakcemi, 2 bistry, kuchyní, skladem, dále administrativa a servisní oddělení  


Z technologického hlediska je nainstalováno několik desítek atrakcí, přibližně 80 až 100 herních automatů, různé typy osvětlení, vzduchotechnika, technologie pro budovu a kuchyni a také zařízení pro datovou komunikaci, jako jsou kamery, čidla, a mnoho počítačů.


Postup analýzy

Na začátku bylo potřeba zjistit charakter odběru celého areálu a všech budov v týdenním profilu. Na základě tohoto profilu se v dalším týdnu v několika denním měření  analyzovalo místo s největším odběrem a to byl rozvaděč kuchyně a vzduchotechniky.


Současně probíhala obhlídka celého provozu, kde se zjišťovalo, jaká zařízení jsou v provozu, jejich štítkový odběr, reálná doba v provozu a nutnost být v provozu z hlediska využití. Dále bylo probíráno zda je potenciálně je možné řídit, procesně/automaticky zapínat nebo vypínat.


U některých zařízení byl dotaz, zda je neplánují vyměnit za novější/úspornější nebo konsolidovat.


Na základě výsledků analýzy a měření bylo zjištěno:


 • Více jak 40% energie spotřebovává kuchyň trvalým provozem, zejména trvale spuštěné spotřebiče bez využití
 • Více jak 22% energie spotřebovává vzduchotechnika bez regulace.

Dalšími místy, kde docházelo ke zbytečnému nehospodárnému provozu byly:


 • Prostory chodeb zázemí, kde se svítilo celou pracovní dobu, kde nebyl žádný pohyb osob
 • Trubicová svítidla v prostoru hlavního budovy, kde byly provozovány atrakce
 • Používání wolframových žárovek na některých atrakcích.
 • Chlazení místnosti s PC racky na 17C
 • Venkovní osvětlení, které svítí i mimo pracovní dobu.
 • Provoz několika nevyužitých mrazících boxů (pro burgery, hranolky)
 • Nedokonale zkompenzovaná síť


Návrh řešení

 • Změna provozu v kuchyni, tj. zapínání spotřebičů dle vytížení a počtu zákazníků, výměna odporových fritéz za indukční. Celková úspora po změně o více než 60% nižší týdenní spotřeba kuchyně. Návrh byl realizován. Ověřeno analyzátorem sítě orientační měření denní spotřeby a porovnání s prvotní analýzou.
 • Úprava regulace vzduchotechniky. Z důvodu vysoké investice nerealizováno. Ale došlo k rozdělení vzduchotechniky na VZT kuchyně, kde byl doplněna ventilace s nižším odběrem a VZT provozu. VZT kuchyně byla zapínána dle provozu kuchyně.
 • Dále bylo upraveno větrání a klimatizování prostoru. Bylo navrhnuto vychlazení prostoru v časných ranních hodinách z chladnějšího vzduchu. A pro provoz chladících jednotek návrh využití FVE energie.
 • Výměna trubicových svítidel za LED v prostorách hlavních atrakcí a provozu. Odsouhlaseno, investičně naplánováno, zatím nerealizováno. Nelze ověřit úsporu v praxi, dle výpočtu úspora mezi 45-55%.
 • Návrh spínání svítidel v prostorách zázemí chodeb a skladů pomocí PIR senzorů. Realizováno. Zákazník využil stávající svítidla ve skladech a navíc byly i některé chodby byly vyměněny za LED svítidla. Realizováno, úspora více jak 70%.
 • Byl zaveden nový proces v gastro provozu, ohledně využívání provozu, zapínání tepelných a chladících zařízení a jejich vytížení. Na základě tohoto předpisu došlo prokazatelně ke snížení energie a zároveň o uvědomění hospodárného provozu, ale zároveň prokázání přesného čísla úspory bylo velmi variabilní z důvodu proměnlivého provozu v jednotlivých dnech. Který lze považovat za cíl, protože se podařilo fixní náklady kuchyně přesunout z větší části do variabilních dle počtu objednávajících zákazníků.
 • Venkovní osvětlení nešlo dle použité technologie nijak světelně regulovat a výměna svítidel se systémem stmívání by byla velmi nákladná. Byl upraven jen cyklus použití a doplněny časovače v několika větvích, tak aby docházelo k úplnému vypnutí v pozdních nočních hodinách mimo místa kde je to vyžadováno z bezpečnostních nebo ostrahových důvodů. Přesná úspora nezměřena z důvodu instalace astrálních hodin (každý den se zapíná a vypíná jinak). Noční vypnutí části osvětlení na několik hodin tvoří více než 35% úsporu z předchozího odběru. Ověřeno měření odběru v době vypnutí části VO.
 • Další návrh byla instalace FVE o výkonu 90kW pro pokrytí většiny odběru centra v letních měsících. Z důvodu komplikace a dekorací na všech objektech by byla instalace velmi složitá a nemožná. Stínění dekorací by způsobovalo velké ztráty při výrobě daného stringu. Částečným řešením by byly vyšší řady modelů optimizérů, které by ale instalaci prodražily. Bateriové úložiště vzhledem k denní době provozu parku 10-19h nebylo z důvodu rentability uvažováno.


Shrnutí

Na základě výše uvedených doporučení a analýz se podařilo v celkovém součtu u zákazníka ušetřit více jak 30% elektrické energie za finanční náklady které odpovídají cca 20-25% roční spotřeby elektrické energie zejména identifikací míst a zařízení s velkou spotřebou, optimalizací spotřeby pomocí procesů a interních předpisů a proškolením provozního personálu. Toto zaměření se na identifikované aktiva, které mají největší dopad na spotřebu, nám nejen umožnuje je hlídat a měřit, ale i je do budoucna dále optimalizovat a řídit.

Vedoucí studie: Ing. Martin Veselý