Snižování uhlíkové stopy. 

Proč začít již dnes?

Vase cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti.


 Chci ko​​​​nzult​​aci

Řešíte, jak snížit produkci emisí a jak ozelenit své podnikání?

Vztahuje se na vás legislativní povinnost, vyžadují to vaši partneři nebo chcete přispět ke zlepšení životního prostředí?


Uhlíková stopa je ukazatelem dopadu činnosti podniku na životní prostředí (zejména na klimatické změny). Shromažďuje data o využívání vstupních zdrojů, produkci odpadu a emisích a měří množství skleníkových plynů odpovídající těmto dopadům.
Hodnocení uhlíkové stopy je stále častěji vyžadováno bankami pro komerční financování projektů v souladu s principy EU Taxonomy, dalšími investory, obchodními partnery i zákazníky.
Vykazování uhlíkové stopy a snižování emisí skleníkových plynů s cílem postupného dosažení uhlíkové neutrality je nedílnou součástí společenské odpovědnosti firem (CSR).

Proč Snižovat CO2 a Jaké Role Hraje Udržitelná Energie?

V dnešní době je snižování emisí CO2 a přechod k udržitelné energii pro firmy nejen společenskou odpovědností, ale také klíčovou součástí dlouhodobé strategie. Tento krok nabízí řadu výhod a možností pro firmy všech velikostí a odvětví, zatímco nečinnost přináší rizika.


a cardboard sign that says all you need is less


Víte, že ....

Až o 13%


více jsou velké společnosti ochotné platit za nízkoemisní alternativu ke službám či produktům, které již nakupují 

5-10% 


je bodové ohodnocení, které se v rámci dotačních příležitostí přiděluje na základě udržitelnosti 

Až o 1,3% 


​Zvýhodnější úrokovou sazbu získají od bank či pojišťoven udržitelné společnosti se znalostí základních hodnot o udržitelnosti 


0,4 tuny 


je úspora CO2 za každou vyrobenou 
1 MWh z fotovoltaických panelů


Rizika Nečinnosti v Oblasti Snižování Emisí CO2:

  1. Regulační Riziko: Firmy, které nepřizpůsobí své operace snižování emisí CO2, mohou čelit sankcím a pokutám od regulačních orgánů. Nové zákony a normy týkající se emisí a udržitelnosti se neustále vyvíjejí, a firmy, které nebudou dodržovat, mohou být postiženy.
  2. ​Riziko Reputace: Společnosti, které neberou vážně snižování svých emisí CO2, mohou utrpět poškození reputace. Stále více zákazníků a investorů dává přednost společnostem, které se aktivně zapojují do snižování svého dopadu na životní prostředí.
  3. ​Konkurenční Riziko: Firmy, které investují do udržitelných praktik a snižují své emise CO2, mohou získat konkurenční výhodu. Ty, které tuto problematiku ignorují, mohou ztratit podíl na trhu ve prospěch konkurentů, kteří jsou vnímáni jako ekologičtější.
  4. ​Riziko Dodavatelského Řetězce: Někteří dodavatelé mohou začít požadovat, aby jejich obchodní partneři dodržovali určité normy v oblasti emisí CO2. Pokud firma tato kritéria nesplňuje, může to omezit její schopnost uzavírat smlouvy s klíčovými dodavateli.
  5. ​Riziko Investic a Financování: Investoři a finanční instituce jsou stále více opatrní při poskytování kapitálu společnostem, které nejsou v souladu s udržitelnými standardy. Firmy, které ignorují snižování CO2, mohou mít problémy s přístupem k financím nebo zvýšenými náklady na kapitál.Výhody Snížení CO2 a Využití Udržitelné Energie:


1. Šetření Nákladů: Investice do udržitelných energetických řešení, jako jsou solární panely, mohou výrazně snížit provozní náklady na energie.
2. Zvýšení Reputace a Důvěry: Firma, která je aktivní v oblasti udržitelnosti a snižování emisí CO2, buduje pozitivní image a získává důvěru zákazníků, partnerů a investorů.
3. Přístup k Dotacím a Incentivám: Mnoho vlád a organizací nabízí dotace, granty a daňové úlevy pro firmy, které investují do udržitelných technologií a snižují svůj uhlíkový otisk.
4. Odolnost vůči Nestabilitě Trhu s Energii: Využitím obnovitelných zdrojů energie firma snižuje závislost na fosilních palivech a chrání se tak před nestabilitou cen energie na trhu.
5. Přitažlivost pro Zaměstnance: Firma s jasným zaměřením na udržitelnost může být atraktivnější pro talenty, kteří se chtějí angažovat v pozitivní změně.