​FVE 99kWp
Jižní Čechy
Projekce, Firemní fotovoltaikaVíce projektů  Chci ko​​​​nzult​​aci


V Jižních Čechách, nedaleko Pelhřimova, je plánován projekt instalace fotovoltaického systému s instalovaným výkonem 99 kWp. Tento systém bude sloužit pro zemědělský areál, konkrétně pro dojírnu a ustájení skotu. Stavba bude realizována na železobetonovém skeletu, který přechází do ocelové otevřené haly. Veškerá energie, kterou systém vyprodukuje, bude spotřebována přímo v areálu.

Projektová dokumentace by měla být dokončena v říjnu, s plánovaným zahájením výstavby v lednu až únoru roku 2024. Celý projekt je navržen s využitím 3D modelování.


Projekt zahrnuje:


  • Návrh řešení
  • Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Inženýring
  • Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Dodavatel:  VOLTEON GROUP, a.s.