​FVE 1,5MWp

Česká Republika
Projekce, Firemní fotovoltaikaVíce projektů  Chci ko​​​​nzult​​aci

V srpnu tohoto roku jsme měli tu čest získat prestižní zakázku v oblasti projekční a inženýrské činnosti pro 20 objektů renomovaného investora. Naším hlavním úkolem je analyzovat vhodnost střešních konstrukcí a plášťů těchto objektů, s cílem zvýšit jejich efektivitu a udržitelnost. Součástí tohoto procesu je detailní definice potřebných prací, vyhodnocení ekonomických aspektů investice ve vztahu k energetické spotřebě, a následně realizace projektové dokumentace pro získání stavebního povolení k instalaci fotovoltaických panelů na vybraných budovách.

Jedná se o technicky náročný projekt, vzhledem k rozmanitosti střešních konstrukcí – od plochých až po sedlové střechy, včetně různých typů střešních plášťů. Klíčovým aspektem je využití široké škály stavebních materiálů a fotovoltaických panelů, včetně těch flexibilních, aby bylo dosaženo optimálního výkonu a efektivity.

Očekáváme, že celkový instalovaný výkon překročí 1.5 MWp, což představuje významný krok v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Instalace je naplánována na roky 2024 a 2025 a věříme, že tento projekt bude přínosem nejen pro našeho klienta, ale i pro širší komunitu, podporující udržitelný rozvoj a inovace.


Projekt zahrnuje:


  • Návrh řešení
  • Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Inženýring


Dodavatel:  VOLTEON GROUP, a.s.