Zábavní indoor/outdoor park

Česká republika
Chytré řízení energií, studie a implementaceVíce projektů  Chci ko​​​​nzult​​aci

Pod vedením Ing, Martina Veselého byl realizován projekt energetické úspory pro zábavní park s indoor/outdoor provozem. Cílem bylo identifikovat oblasti pro potenciální úsporu energie, zejména elektrické, v rámci různých provozních režimů parku.


Výzvy:


 • Zábavní park má sezónní provoz (květen-říjen) a různé režimy pro indoor a outdoor části.
 • Areal obsahuje atrakce, herní automaty, různé typy osvětlení, vzduchotechniku a další technologické vybavení.


Analýza:


 • Byla provedena důkladná analýza týdenního odběru energie celého areálu.
 • Největšími spotřebiči se ukázaly být kuchyňské spotřebiče a vzduchotechnika.
 • Dále bylo zkoumáno využití a odběr energie jednotlivých zařízení.


Zjištění:


 • Kuchyň spotřebovávala více než 40% energie, hlavně kvůli trvale zapnutým spotřebičům.
 • Vzduchotechnika bez regulace odpovídala za více než 22% spotřeby energie.
 • Další zjištěné problémy zahrnovaly nadměrné osvětlení v některých částech parku, neefektivní používání wolframových žárovek a chlazení místností s PC racky.


Řešení a výsledky:


 • V kuchyni byly spotřebiče upraveny tak, aby byly zapínány dle potřeby a byly vyměněny za úspornější modely, což vedlo k úspoře přes 60% energie.
 • Pro vzduchotechniku byla navržena úprava regulace, avšak kvůli vysokým nákladům nebyla realizována.
 • Byla navržena výměna trubicových svítidel za LED v hlavních prostorách, což by vedlo k úspoře 45-55% energie.
 • Byly implementovány PIR senzory pro automatické spínání osvětlení v chodbách a skladech.


Závěr
 • Celkově se podařilo klientovi ušetřit více než 30% elektrické energie, přičemž investiční náklady odpovídaly 20-25% roční spotřeby energie. Tento projekt ukázal, že cílené identifikace a optimalizace energetických zdrojů v kombinaci s vzděláváním personálu o efektivním provozu mohou vést k významným úsporám.


Pokud chcete zjistit více informací, přečtěte si detailní případovou studii nebo kontaktujte nás!

Vedoucí projektu:  Ing. Martin Veselý