Studie využití bateriového systému
Chytré řízení energií, studieVíce projektů  Chci ko​​​​nzult​​aci

Volteon provedl pro společnost  SAFT Ferak a.s. (člen skupiny TotalEnergies) technicko-ekonomickou studii na využití bateriového systému.

 

Zadání: 

Návrh optimální kapacity bateriového systému v souvislosti s plánovanou instalací fotovoltaické elektrárny.

Podklady

Návrh rozmístění panelů na střechách budov v areálu společnosti, čtvrthodinová měření spotřeby areálu za posledních 12 měsíců.

Řešení:

Byl proveden návrh a simulace výroby FVE dle parametrů zaslaného návrhu rozmístění panelů v programu PV*SOL. Na základě dat výroby v průběhu roku a naměřených dat spotřeby za poslední rok, byly stanoveny možné přetoky energie z výroby FVE v průběhu celého roku, tedy stanovení „volné energie“ využitelné pro akumulaci a následné využití pro pokrytí vlastní spotřeby. Následně bylo provedeno několik modelací s nasazením různých kapacit bateriových systémů. Výsledná data, výroba, spotřeba, přetoky, využití baterií, byla znázorněna graficky po jednotlivých měsících. Taktéž byla numericky i graficky vyjádřena celková roční sumarizace toků energie v rámci celého modelovaného systému.

Dodavatel Studie:  VOLTEON GROUP, a.s.