FVE 99,8 kWp

Zlínskský kraj

Firemní fotovoltaika A-Z


Více projektů  Chci ko​​​​nzult​​aci

Strojírenská firma

Pro výrobní areál realizujeme komplexní střešní fotovoltaickou elektrárnu na klíč o výkonu 99,8 kWp, která bude sloužit k zajištění části energetických potřeb provozu. Výkon byl dán nejen možnou plochou střech, ale také limitací pro dispečerské řízení zdrojů nad 100kW. Výkon FVE pro celkové osazení by nebyl natolik větší, aby odpodstatnil nutnou investici do našeho dispečerského řízení. 

Očekává se, že díky této investici dosáhne míra pokrytí spotřeby elektřiny fotovoltaikou hodnoty kolem 30%.

Projekt zahrnuje:

  • Návrh řešení
  • Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Inženýring
  • PBŘ
  • Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Zajištění realizace
  • Projektové řízení
  • ServisDodavatel:  VOLTEON GROUP, a.s.

zahájení -  leden 2024
předpoklad uvedení do provozu - květen 2024

Parametry projektu

99,8 kWp instalovaný výkon

222 panelů

Bez akumulace

112 MWh roční výroba

45,8 tun CO2  ušetřeno


30,4 % pokrytí spotřeby