FVE 348 kWp

Jížní Čechy

Firemní fotovoltaika A-Z


Více projektů  Chci ko​​​​nzult​​aci


Výrobní firma

Pro výrobní areál realizujeme komplexní střešní fotovoltaickou elektrárnu na klíč o výkonu 348 kWp, která bude sloužit k zajištění části energetických potřeb provozu. 

Očekává se, že díky této investici dosáhne míra pokrytí spotřeby elektřiny fotovoltaikou hodnoty kolem 35%. Tím si klient fakticy zajistí cenu energie na třetinu své spotřeby za cca 0,9 Kč / kWh na dalších 20 let!

Celková energetická bilance vycházela nejlépe jako s největším simulovaných zdrojem ze tří variant, zpracovaných pro zákazníka a to i s přihédnutím na dotační podmínky a omezení rezervovaného  výkonu.
Červeně vyznačená je energie, která pravděpodobně bude po spuštění zdroje mařena. K instalaci dojde v létě roku 2024 a výsledky budou známy v roce 2025.


Zde je patrné, že v létě dojde k přetokům, které budou limitovány. I přes limitaci je po odečtení dotace ROI tohoto projektu se zapoočítáním dotace kolem 4.5 let, což značí velice vhodnou investici.


Projekt zahrnuje:

  • Návrh řešení
  • Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Inženýring
  • PBŘ
  • Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Dispečerské řízení
  • Zajištění realizace
  • Projektové řízení
  • Servis


Dodavatel:  VOLTEON GROUP, a.s.

zahájení -  duben 2024
předpoklad uvedení do provozu - prosinec 2024

Parametry projektu

348 kWp instalovaný výkon

758 panelů

Bez akumulace

Dispečerské řízení

390 MWh ročně z FVE


148  tun CO2  ušetřeno


35,8 % pokrytí spotřeby 

s dotací