Energetické úspory

Datwyler

Energetický management


Více projektů  Chci ko​​​​nzult​​aci

Výrobní firma

Česká pobočka celosvětové společnosti Datwyler se na nás obrátila, abychom jí pomohli splnit environmentální cíle a závazky směrem k dekarbonizaci do roku 2030. Na začátku naší spolupráce v roce 2021 stálo jasné zadání: Snižování spotřeb energií za účelem co největších úspor. 

Naše společnostprovedla detailní analýzu stávající spotřeby energie a identifikovala klíčové oblasti s potenciálem úspor.  Během přesně definovaných pěti kroků QUEST Review jsme identifikovali potenciál úspor 3,8 milionů korun za rok. Těch bylo možné dosáhnout pomocí realizace 26 opatření zejména optimalizačního charakteru, do kterých nebude nutné zásadně investovat a náklady se vrátí do 1 roku.


Dalším krokem bylo poskytnutí softwaru a správné nastavení Monitoringu & Targetingu. Díky tomuto postupu dokážeme zjistit, kde přesně dochází k úsporám, a kde peníze naopak unikají. Jde o naše unikátní know-how – sofistikované technologické řešení, které je pro klienta velice snadné používat.  


Díky enormní snaze zaměstnanců a vedení firmy jsme Datwyleru pomohli v roce 2023 snížit spotřebu plynu o více než 50 % a elektřiny o více než 20 % (v porovnání s rokem 2021). Vyjádřeno penězi jde o částku 11 milionů korun za rok. Společnost Datwyler je v tuto chvíli schopna si úspory nejen udržet, ale dále je rozšiřovat bez našeho dalšího zásahu.


Reference:

„Společnost HECON nás od roku 2021 provází projektem managementu energií. Spolupráce nám pomohla osvojit si účinný přístup k nalézání příležitostí pro odstranění plýtvání energiemi.  Společně s firmou HECON jsme rozeběhli projekty vedoucí k úspoře cca 11 mil. korun.“

Michal Šír, Datwyler


Více informací v případové studii


Dodavatel: HECON

2021 - 2023