​FVE 500 kWp
baterie 1000 kWh
Hradec Králové

Firemní Fotovoltaika

 
Více projektů  Chci ko​​​​nzult​​aci


Volteon Platforma - Reference Xenium

V areálu provozovatele lokální distribuční soustavy je instalován fotovoltaický systém s akumulací. FVE o celkovém výkonu je umístěna na dvou budovách v areálu, bateriový systém o kapacitě 1MWh a výkonu 880 KW je instalován v rozvodně eletkrické energie.

 S ohledem na stále se zvyšující ceny elektrické energie byl vznesen poždavavek na návrh fotovoltaického systému. FVE byla navržena na dvou střešních rovinách, které byly doposud nevyužity. Vzhledem k způsobu provozu areálu byl doplněn bateriový systém, sloužící ke stabilizaci sítě investora.


Dodavatel:  XENIUM Europe s.r.o.

Zdroj referencí: https://xenium.cz/fve-firemni-a-verejny-sektor