Co přesně je energetický management?

Energetický management je proces plánování, řízení a monitorování využívání energie v organizaci (podniku, společnosti) nebo zařízení. Jeho hlavním cílem je zlepšit energetickou efektivitu a snížit náklady na energie, a to systematickým přístupem k identifikaci, analýze a implementaci opatření pro snížení spotřeby. Zahrnuje aktivní kontrolu nad všemi aspekty spojenými s energií, a to včetně jejích zdrojů, metod a strategií pro její udržitelné využívání.

Proč bych měl energetický management řešit?


Řešení energetického managementu vám umožní efektivněji využívat energii, což vede ke snížení nákladů na energie a zvýšení konkurenceschopnosti vaší firmy. Kromě finančních úspor přispívá energetický management také k ochraně životního prostředí snižováním emisí skleníkových plynů a jiných znečišťujících látek.

Jaké úspory energetický management nabízí?

Úspory, které nabízí energetický management, mohou být značné a zahrnují snížení spotřeby energie, optimalizaci výrobních procesů a snížení operativních nákladů. V některých případech může efektivní energetický management snížit náklady na energie o 20 % až 30 %. Kromě přímých finančních úspor přináší také zlepšení v oblastech, jako jsou udržitelnost a firemní odpovědnost.

Jaká je návratnost energetického managementu?

Návratnost investic do energetického managementu se může lišit v závislosti na konkrétních opatřeních, která jsou implementována, ale často je velmi příznivá. V některých případech mohou být počáteční investice do energeticky úsporných technologií a procesů vráceny již během jednoho roku, a to díky snížení nákladů na energie.

Co je ISO 50001?


ISO 50001 je mezinárodní norma pro systémy energetického managementu (EnMS), která pomáhá organizacím systematicky zlepšovat energetickou účinnost, snižovat náklady na energii a minimalizovat dopady na životní prostředí. Norma poskytuje rámec pro stanovení energetických politik a cílů a podporuje jejich dosažení prostřednictvím efektivních procesů a postupů. Je flexibilní a vhodná pro jakýkoli typ organizace. Implementace ISO 50001 může vést k významným úsporám nákladů a zlepšení reputace v oblasti udržitelnosti.


Vyplatí se firmě řešit energetický management?

Ano, energetický management se vyplatí. Investice do energetického managementu často přináší významné finanční úspory a zlepšuje celkovou energetickou účinnost firmy. Zároveň může posílit i image vaší firmy jako sociálně odpovědného podniku, který dbá na udržitelnost a ochranu životního prostředí. Což se může promítnout i do její konkurenceschopnosti.

 

Co je chytrý energetický management od Volteonu?

Naše sofistikovaná strategie spojuje úspory energie na úrovni výroby a provozu (postupy, procesy, nastavení, efektivní technologie) s nákladově efektivní výrobou (tam kde je možné) a efektivním řízením mezi levnou výrobou (dodávkou) a spotřebou.Také je nezbytné implementovat měření a tzv. cílení, které v našem unikátním řešení vypočítává optimální spotřebu a identifikuje rozdíly mezi skutečností.