Jak lze zajistit el. energii od 900 Kč za MWh?

Jiný pohled na ekonomiku výroby elektrické energie z vlastní forovoltaiky
28. dubna 2024 od
Jak lze zajistit el. energii od 900 Kč za MWh?
VOLTEON GROUP, a.s., Jan Kubálek

Dovolte nám podělit se s vámi o naše zkušenosti, které jsme získali z realizací projektů našich klientů, a vysvětlit vám přínosy vlastní výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů trochu jinou optikou.

Jste si vědomi, že elektřina z fotovoltaiky je jedním z nejekonomičtějších zdrojů elektrické energie, pokud je optimálně využívána pro vaši spotřebu? 

Navíc, každým vyrobeným MWh z FVE se snižuje vaše uhlíková stopa o 0,4 tuny!

Níže uvádíme porovnání ekonomického přínosu elektrické energie vyrobené z fotovoltaických elektráren oproti energii nakupované z běžné sítě. Tento příklad je založen na datech z reálného projektu:

  • Celkový instalovaný výkon (kWp): 218 kWp
  • Roční úspora díky výrobě z FVE: 196 MWh
  • Podíl pokrytí FVE na celkové spotřebě: 33 %
  • Cena z kWp: 22 860 Kč (16 002 Kč s dotací)
  • Dotace: 30 %

 

Cena el. energie z FVE na 25 let pokrývající

33 % spotřeby

(Kč za MWh)

Nakupovaná el. energie Celkem**

Cena za silovou el. energii

(Kč za MWh)

Regulovaná cena (plovoucí)

(Kč za MWh)

Typ připojení

900*

3.800

2.900

900

VN


6800

4,400

2.400

NN

* ​při započtení dotace na investici ve výši 30 %, všech servisních nákladů a výměny střídače po 12 letech
**  ​aktuální ceny nabízené na trhu. Každý klient může mít sjednanou individuální cenu.


Výsledek lze interpretovat i tak, že si klient na 25 let zajistil (fixoval) cenu elektrické energie na 33 % své spotřeby za cenu 900 Kč na MWh. 

Klient, který spotřebovává elektřinu přímo v místě instalace, nemusí platit žádné distribuční poplatky. To znamená, že cena vyrobené energie odpovídá součtu investičních a provozních nákladů během 25 let / celkovým množstvím energie vyrobené za 25 let. Obvykle se návratnost investice s využitím dotací pohybuje mezi 4 až 5 lety, v závislosti na stávající ceně elektrické energie, kterou má klient dohodnutou s obchodníkem a investičními náklady na FVE. Dnes se investiční náklady na 1 kWp bez akumulace pohybují kolem 23 tis. Kč (projektová dokumentace, komponenty a instalace)

Posuďte tedy, zda má ekonomický smysl provádět jakékoli výraznější 'zajištění' vaší energie, když bereme v úvahu zdražování regulované složky v důsledku nezbytných investic do modernizace a posilování distribučních sítí a nejistého dlouhodobého vývoje ceny silové elektřiny.


Kdy je nejlepší doba pro realizaci fotovoltaického projektu?

Ihned. Přestože momentálně pozorujeme pokles ceny silové elektrické energie, očekává se, že regulované složky cen porostou. Z dlouhodobých předpovědí vyplývá, že cena silové elektrické energie bude pravděpodobně stoupat. Dalším argumentem pro rozhodnutí je fakt, že nyní stát prostřednictvím Modernizačního fondu aktivně podporuje výstavbu obnovitelných zdrojů skrze finanční dotace.

 Investice do fotovoltaiky vyžaduje dlouhodobé plánování: Životnost solárních panelů je odhadována na 30 let. Výměna dalších komponent s kratší životností, jako jsou například střídače, je již zahrnuta v kalkulacích ceny elektrické energie z FVE.

 

Vyplatí se tedy investovat do FVE?

To závisí na možnostech umístění fotovoltaických panelů a charakteristice vaší spotřeby.

Nabízíme vám:

  • Bezplatný návrh optimálního výkonu FVE, přizpůsobený vaší spotřebě, včetně ekonomické indikace přínosů.
  • Bezplatné posouzení vašeho stávajícího návrhu FVE.

V případě zájmu vám připravíme bezplatný návrh.Máte jakýkoliv dotaz?
 Jsme tu pro vás