Energetické úspory chytře a rychle: Přehled našeho workshopu na konferenci Fenomén

SMARTENERGY – Řešení pro konkurenceschopnost a udržitelnost
15. března 2024 od
Energetické úspory chytře a rychle: Přehled našeho workshopu na konferenci Fenomén
VOLTEON GROUP, a.s., Jan Kubálek

Na nedávné prestižní konferenci Fenomén jsme měli čest vést workshop na téma "SMARTENERGY – Řešení pro konkurenceschopnost a udržitelnost". Cílem bylo podělit se s účastníky o naši filozofii a získané praktické zkušenosti ve spolupráci s předními průmyslovými společnostmi, jež hledají cesty ke zvýšení efektivity a udržitelnosti své spotřeby energie.

Za vedení Oldy Vydry z Volteonu a Davida Hořavy z Heconu, našeho klíčového strategického partnera s rozsáhlými znalostmi v oblasti energetických úspor a energy managementu, jsme se zaměřili na několik klíčových témat.

Úvod patřil shrnutí aktuálních tržních trendů a výzev v energetice, včetně  dlouhodobému výhledu cen elektřiny a vlivu ESG kritérií na podnikání. Zdůraznili jsme, jak významné je pro podniky snižování uhlíkové stopy a přechod na udržitelnější zdroje energie pro zachování a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.


Dále  jsme otevřeli a diskutovali následující témata na podkladu úspěšných případových studií ze široké škály sektorů – od výroby lahůdek, přes automobilový průmysl, až po moderní kancelářské budovy, kde bylo dosaženo podstatných úspor energie a zvýšení energetické efektivity.


  1. Maximalizace energetických úspor díky kombinaci vlastní výroby levné energie a optimalizace procesů mezi výrobou a provozem.
  2. Identifikace skrytých úspor s rychlou návratností prostřednictvím podrobné analýzy vzájemných vazeb mezi jednotlivými subsystémy.
  3. Význam fotovoltaických elektráren (FVE) pro spotřebu jako dlouhodobě nejlevnějšího zdroje vyrobené elektrické energie.
  4. Efektivní využití zbytkového tepla a význam modelování optimální spotřeby pro dosažení trvalé udržitelnosti.
  5. Jak může modelování optimální spotřeby pomoci k trvalé udržitelné spotřebě.


Díky těmto interakcím jsme potvrdili, že inteligentní přístup k energetickým úsporám nejenže podporuje cíle firem v oblasti dekarbonizace, ale také posiluje celkovou prosperitu a udržitelnost našeho průmyslu.


Pokud máte zájem o podkladovou prezentaci, ve které naleznete konkrétní příklady, uveďte nám email, na který ji můžeme poslat nebo nás kontaktujte.

  Kliknutím na “Odeslat ” souhlasíte zpracováním údajů dle GDPR.