Stát podpoří další rozvoj udržitelné energie novými dotacemi na fotovoltaiku z Modernizačního fondu: RES+ č. 1/2024

Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou
27. prosince 2023 od
Stát podpoří další rozvoj udržitelné energie novými dotacemi na fotovoltaiku z Modernizačního fondu: RES+ č. 1/2024
VOLTEON GROUP, a.s., Jan Kubálek

Nenechte si utéct příležitost a pořiďte si firemní fotovoltaiku až o 50 % levněji! Jednoduše využijte dotace. Jen pozor, času není nazbyt. Vzhledem k nutnosti mít vyřešenou dokumentaci a stavební povolení je ideální začít nejpozději koncem dubna 2024

Dejte nám vědět a my vám zajistíme projekt FVE na klíč, a to včetně stavebního povolení a dotace.

Poptat služby

Těsně před Vánocemi se zájemci o fotovoltaiku dočkali nových investičních dotací z programu RES+ Modernizačního fondu. Díky 9 miliardám podpory se urychlí  v Česku výstavba fotovoltaických elektráren v následujících letech. V tomto článku se zaměříme na výzvu RES+ č. 1/2024, ve které jsou alokovány 3 mld.

Je nutné také ocenit nastavení podmínek výzvy, oproti výzvám předchozím, které přinese možnost do distribuční sítě připojit mnohem větší množství fotovoltaik a dalších obnovitelných zdrojů,“ říká Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT). Hradecký chválí rozšíření okruhu žadatelů výzvy č.1 o výrobny až do 5 MWp s podmínkou maximalizace vlastní spotřeby.

Hlavní parametry výzvy:

Příjem žádostí

 Od 1. 3. 2024 od 12:00 hod. do 31. 10. 2024 do 12:00 hod.

Alokace

3 000 000 000  Kč

Cíl výzvy

Podpora výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW na již existujícím odběrném místě k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu.

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.


Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.


Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Výše podpory

Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Období realizace

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí

Administrace žádostí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Žádosti jsou administrovány průběžně, a to v pořadí, v jakém byly doručeny na Fond.

Specifická kritéria

Rezervovaný výkon (přetok) činí maximálně 30% instalovaného výkonu FVE  do 1 MWp (včetně) a maximálně 20 % instalovaného výkonu FVE o instalovaném výkonu nad 1 MWp. Tzn., že při instalované 100 kWp FVE může činit rezervovaný výkon max. 30 kW.


Prvek pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie z přímo připojené FVE.

Vybrané dokumenty předkládané k podání žádosti

  • Potvrzení technických a energetických parametrů -  Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb.
  • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.
  •  Dokument prokazující povolení realizace (stavební povolení)
  • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčeným realizací projektu


Příkady výše podpory podle instalovaného výkonu:

Instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny (kWp) Absolutní částka dotace (Kč) Dotace/ kWp (Kč)
50 407 000  8 140
100 788 000 7 880
200 1 523 000  7 615
300 2 237 764 7 459
500 3 631 298 7 263
800 5 665 354 7 082
1 000 6 995 804 6 996

2 000

13 458 025

6 729

3 000

19 718 847

6 573

5 000

31 881 662

6 376

Oficiální stránky výzvy: RES+ č. 1/2024 

Nechte si zdarma spočítat možné úspory. Získat odhad zdarma.


V případě zájmu vám zajistíme realizaci celého projektu od A do Z.Máte jakýkoliv dotaz? 

Rádi vám poradíme ohledně problematiky snížení nákladů, udržitelné energie pro firmy, fotovoltaikou a dotacemi či s podobnými tématy.

Stačí nám jen dát vědět. Kontaktujte nás.