Nová služba: Díky přesnému měření k efektivnějšímu fotovoltaickému řešení

19. října 2023 od
Nová služba: Díky přesnému měření k efektivnějšímu fotovoltaickému řešení
VOLTEON GROUP, a.s., Jan Kubálek

Pokud je váš areál, výrobna či fabrika připojena na hladinu vysokého napětí (VN - 22kV), pro naše návrhy a modelování fotovoltaického systému využíváme metodu čtvrthodinových měření spotřeby, jež následně zpracováváme v simulačním softwaru PV SOL. Díky tomu můžeme s velkou mírou přesnosti predikovat denní výrobu, spotřebu a množství energie, které „přeteče“ do distribuční sítě.

Avšak, připojíte-li se na úroveň nízkého napětí (NN - 400V), data o denní či čtvrthodinové spotřebě obvykle chybí. Zde přichází na řadu naše nová služba. I když se tradičně spoléháme na standardní grafy průběhu spotřeby, je zřejmé, že skutečná měřená data nabízí mnohem přesnější pohled. Díky nim můžeme lépe určit, zda je vhodnější navrhnout FVE výkonově větší nebo menší, a to vše v závislosti na skutečné spotřebě a přetocích do distribuční sítě.

Co vám nabízíme:

  • Instalaci moderního měřícího zařízení přímo v místě připojení k distribuci.
  • Aktivaci měření na dobu jednoho měsíce (dle individuální dohody).
  • Sběr a zpracování dat s využitím simulačního softwaru PV*SOL.

Výhody pro vás:

  • Přesný model spotřeby vašeho objektu.
  • Identifikaci příkonových špiček a určení stálého příkonu.
  • Optimální návrh fotovoltaického řešení, včetně možnosti bateriového systému, díky kterému můžete významně ušetřit na měsíčních výdajích za rezervaci příkonu.

Investujte do fotovoltaiky informovaně a efektivně s naším přesným měřením.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat!