Poznatky z koneference Moderní technologie v plastikářském a gumárenském průmyslu

3. listopadu 2023 od
Poznatky z koneference Moderní technologie v plastikářském a gumárenském průmyslu
VOLTEON GROUP, a.s., Jan Kubálek


Dne 1. listopadu se ve Zlíně uskutečnila konference s názvem „Moderní technologie v plastikářském a gumárenském průmyslu“. Pro nás je účast na takovýchto konferencích cennou příležitostí lépe pochopit potřeby a plány firem a vstoupit do diskuse s klíčovými hráči v oboru. Hlavními tématy konference byly digitalizace, zvyšování efektivity a úspory energie - oblasti, které jsou úzce propojené a mají významný vliv na posilování naší konkurenceschopnosti.

 

Předkládáme několik podnětných poznatků:

 

Zvyšování efektivity jako klíč ke zvýšení cenové konkurenceschopnosti:

Jak dosáhnout lepší cenové konkurenceschopnosti, když jsou například v naší zemi personální náklady 1,56x vyšší než v Číně? Odpovědí je větší efektivita. Nemůžeme konkurovat cenou pracovní síly, ale můžeme být chytřejší a efektivnější v nástrojích a postupech, které používáme. Technologie a postupy, které mohou být nákladnější v počáteční investici, ale vedou k nižším celkovým nákladům na jednotku produktu. Například prostřednictvím zkrácení prodlev a zvýšení frekvence výroby nebo použití inovativni bezzávitových zátek umisťovaných do forem zkrátí čas na instalaci a údržbu až o 96%!

Uhlíková stopa v plastikářském průmyslu:

Jan Zvěřina z Green0meteru, náš partner, představil důležitost měření a snižování uhlíkové stopy pro firmy. Je zajímavé si uvědomit uhlíkovou stopu různých výrobků, např. že 1 kg plastu vyrobeného z PVC má vyšší uhlíkovou stopu než 1 kg oceli (3,4 kg CO2e/kg oproti 2,62 CO2e/kg). Důraz na snižování uhlíkové stopy je nejen cestou k vyšší konkurenceschopnosti. Více než dvě třetiny požadavků na měření a snižování uhlíkové stopy společnosti a produktů vychází ze stran odběratelů a ne regulace.
Proč je důležité začít s těmito kroky již nyní? Mnoho firem implementovalo různá opatření v reakci na energetickou krizi roku 2022, a díky aktuálnímu měření mohou již nyní demonstrant příznivý trend snižování emisí oproti předchozímu roku. Platforma Green0meter přináší inovativní řešení, které umožňuje přesné a přístupné měření emisí CO2 pro firmy všech velikostí.


Energetická úspora bez počátečních investic:

Firma BOSCH předvedla, jak je možné dosáhnout snížení spotřeby energie změnou postupů či procesů bez nutnosti počátečních investic. Příkladem jsou vstřikovací stroje, kde efektivní řízení pohotovostního režimu a vypínání strojů může snížit energetické náklady o stovky tisíc korun ročně. Klíčem k úspěchu je překonání počátečního skepticismu a vizualizace problémů, což pomáhá týmu lépe přijmout změny a promýšlet nová opatření. Měřením bylo zjištěno, že 25% z celkového času vstřikovací stroj nevyrábí.

Tato konference nebyla jen o sdílení znalostí, ale i o prezentaci konkrétních případů a strategií, jak mohou firmy využít moderní technologie pro zvýšení efektivity, udržitelnosti a konkurenceschopnosti. Jsme hrdí, že jako VOLTEON GROUP můžeme přispívat k tomuto směru a nabízet řešení, která reflektují aktuální potřeby průmyslových podniků a současně podporují udržitelný rozvoj.


Benchmark CO2 stopy dle odvětví
Zdroj: Prezentace Green0meter na konferenci , Zlín 1.11. 2023 Moderní technologie v plastikářském a gumárenském průmyslu