Dopad zvýšení energetické efektivity a snížení energetické náročnosti budov na výnos a hodnotu nemovitostí

Případová studie: Jaký dopad může mít zvýšení energetické efektivity a snížení energetické náročnosti budov na výnos a hodnotu nemovitostí
11. června 2024 od
Dopad zvýšení energetické efektivity a snížení energetické náročnosti budov na výnos a hodnotu nemovitostí
VOLTEON GROUP, a.s., Jan Kubálek


Investice do zvýšení energetické efektivity a snížení energetické náročnosti budov přináší významné výhody pro majitele komerčních nemovitostí. Nejen že tyto investice snižují provozní náklady a přispívají k ochraně životního prostředí, ale také zvyšují hodnotu a atraktivitu nemovitostí. Na základě přiložené případové studie ukážeme konkrétní dopad těchto opatření na výnos a hodnotu nemovitostí a doplníme to o odborné poznatky a zkušenosti.


Případová studie: Kancelářská nemovitost v Praze


Z přiložené případové studie vyplývá, že rychlé energetické úspory prostřednictvím úspor QUEST mohou mít okamžitý a významný dopad na výnosy a hodnotu nemovitostí. Zde jsou hlavní body studie:


Celková plocha: 24 600 m²

Počáteční tržní hodnota nemovitosti: 1 215 milionů Kč

Náklady na QUEST analýzu: 1 milion Kč

Úspory energetických nákladů: 3,77 milionů Kč

Čistá úspora/zvýšení zisku: 2,77 milionů Kč

Nová tržní hodnota nemovitosti:1 255 milionů Kč

Relativní změna hodnoty: 3,3 %

Nárůst tržní hodnoty budovy o: 40 milionů Kč


Z výsledků je patrné, že investice do energetických úspor přinesla nejen snížení nákladů, ale také zvýšení tržní hodnoty nemovitosti o 3,3 %. Tento nárůst hodnoty je zásadní pro majitele nemovitostí, kteří chtějí zvýšit návratnost svých investic.


Výpočet nárůstu tržní hodnoty postaven na administrativní budově o pronajímatelné ploše 19,700 m2, průměrném pronájmu ve výši EUR 20/m2/měsíc, nákladech na energie ve výši 15% hrubých výnosů a 7.0% požadovaném čístém výnosu z investice. Odhad předpokládá 100% přenesení úspor do čistého výnosu a tržní ceny budovy.
Ekonomické a environmentální přínosy


Snížení nákladů a zvýšení zisku

Snížením energetické náročnosti budov dochází k výraznému snížení provozních nákladů. Ušetřené náklady se v případě přenesení do čistého výnosu přímo promítají do zvýšení zisku. V případě studie byla úspora 3,77 milionů Kč, což znamenalo zvýšení čistého zisku o 2,77 milionů Kč. 


Zvýšení hodnoty nemovitosti

Investice do energetické efektivity přímo zvyšují tržní hodnotu nemovitosti. Vyšší hodnota nemovitosti znamená lepší podmínky při vyjednávání o financování a může přilákat více investorů. V případě studie došlo ke zvýšení hodnoty nemovitosti o 39,6 milionů Kč, což představuje zhodnocení o 3,3 %.


Atraktivita pro nájemce a investory

Snížená energetická náročnost zvyšuje atraktivitu nemovitosti pro nájemce, kteří hledají udržitelné a ekonomicky výhodné prostory. To může vést ke zvýšení obsazenosti a stabilitě nájemních vztahů. Pro investory je důležité, aby nemovitost splňovala kritéria ESG (Environmental, Social, Governance), což zvyšuje její atraktivitu na trhu.


Atraktivita pro banky a výhodnější financování

Snížení energetické náročnosti, které se promítne do lepší hodnoty energetického průkazu budovy (PENB), zvyšuje atraktivitu nemovitosti pro banky. Banky totiž preferují financování udržitelných a energeticky efektivních budov, které mají nižší provozní náklady a jsou atraktivnější pro nájemce. Lepší hodnocení PENB může vést k získání výhodnějších podmínek financování, včetně nižších úrokových sazeb a lepších podmínek úvěru. To může majitelům nemovitostí ušetřit značné finanční prostředky a dále zvýšit jejich návratnost investic.


Environmentální dopady

Snížení spotřeby energie má přímý dopad na snížení emisí CO2. V případě studie byly úspory CO2 následující:

Úspory CO2 ze snížení spotřeby tepla:251,9 tun

Úspory CO2 ze snížení spotřeby elektřiny:94,9 tun
Celkem bylo dosaženo úspor emisí CO2 o 346,8 tun, což je významný přínos k ochraně životního prostředí a naplnění cílů udržitelnosti.


Doporučení pro majitele komerčních nemovitostí


Investice do zvýšení energetické efektivity by měla být prioritou pro všechny majitele komerčních nemovitostí. Na základě výše uvedené případové studie a dalších odborných poznatků lze shrnout následující doporučení:


1. Implementace rychlých energetických úspor: Analýza a implementace rychlých úspor (např. QUEST) mohou mít okamžitý a významný dopad na náklady a hodnotu nemovitosti.

   

2. Technologické investice: Zhodnoťte možnosti dalších investic do technologií, které mohou přinést dodatečné úspory a snížení energetické náročnosti.


3. Monitoring a řízení energií: Zavedení automatizovaných systémů pro monitoring a řízení spotřeby energií může zajistit dlouhodobou udržitelnost a optimalizaci nákladů.


4. Certifikace a standardy: Usilujte o splnění certifikačních standardů (např. PENB, LEED nebo BREEAM), které zvýší atraktivitu nemovitosti pro investory a nájemce.
Investice do energetických úspor nejen že přináší ekonomické výhody, ale také přispívá k ochraně životního prostředí a zvyšuje atraktivitu nemovitosti na trhu. Inspirujte se příkladem z případové studie a začněte již dnes s opatřeními, která zvýší hodnotu vašich nemovitostí a přispějí k udržitelné budoucnosti.