Energetický management: Případová studie Hecon a Ferring ve farmaceutickém průmyslu

Díky správně nastavenému energetickému managementu nejpokrokovější pobočkou korporace
30. května 2024 od
Energetický management: Případová studie Hecon a Ferring ve farmaceutickém průmyslu
VOLTEON GROUP, a.s., Jan Kubálek

 

Velikost závodu

Malý

Obor

Farmaceutický průmysl

Doba trvání spolupráce

Od roku 2020

Poskytnuté služby

Monitoring & Targeting


Konzultace


Rozšíření spolupráce o další závod


Efektivní Monitoring & Targeting pro úsporu energií

Sledovat a optimalizovat spotřebu energií a zároveň nekompromitovat přísná kritéria čistoty provozu a kvalitu výroby může být pro firmy velká výzva. Proto se menší pobočka farmaceutické firmy Ferring-Léčiva,a.s., která v Jesenici vyrábí například léky na Crohnovu chorobu, obrátila na nás.

Naším úkolem bylo optimalizovat současný monitoring spotřeb a následně nastavit systém vyhodnocování tak, aby závod mohl zavádět námi navržená úsporná opatření a sledovat jejich účinnost.

Zpočátku jsme naráželi na problém nedokonalého měření energií, které nám neposkytovalo taková data, jaká by byla potřeba, abychom mohli vše správně nastavit. Z toho důvodu společnost rozhodla, že dojde k výměně systému měření. To nám umožnilo získávat reálné a relevantní podklady potřebné k implementaci softwaru pro Monitoring & Targeting.

Výzvy v energetickém managementu: měřit a vyhodnocovat

Díky tomuto nástroji jsme mohli začít sledovat ve společnosti Ferring reálné spotřeby a porovnávat je s modelovými spotřebami, jež reflektují venkovní vlivy jako teplotu nebo počet vyrobených kusů. Jinými slovy, my i klient okamžitě vidíme, kde společnost spoří a kde naopak peníze unikají. Vypočítaná data pak spolu s manažerským přehledem o úspěšnosti hospodaření s energiemi – reportem – Energy Performance Indicators (EnPI) – zobrazujeme v přehledném prostředí Power BI. Manažeři společnosti tak mají na jednom místě ucelený přístup k aktuálním datům o spotřebách energií.

Zavedení úsporných opatření

V další etapě jsme navrhli a pomohli zavést úsporná opatření spíše optimalizačního rázu – úsporné osvětlení či snížení spotřeby na vytápění. Požadavků na výrobu se opatření tedy nikterak nedotkla.

Rozšíření spolupráce a další úspory energií

Na konci roku 2023 jsme rozšířili spolupráci i o další pobočku společnosti v ČR – závod Ferring Vestec. Tam jsme, kromě implementace softwaru na Monitoring & Targeting, identifikovali různá opatření s úsporným potenciálem ve výši více než 500 000 Kč.

Obrázek 1 - Přehled úsporných opatření společnosti Ferring

Jak je vidět z přehledu opatření, chlazení freecoolingem znělo sice jako dobrý nápad, ale následně jsme jej kvůli dlouhé návratnosti nedoporučili. Abychom mohli správně prioritizovat navrhovaná opatření, vždy zohledňujeme úspory a náklady na jejich zavedení.

Úsporná opatření

První a finančně nejzajímavější implementované opatření bylo „Snížení nastavené teploty na saharách“. Doporučili jsme v zimě snížit teplotu vytápění na chodbě skladu z 24 °C na 20 °C. Zaměstnanci se zde vyskytují minimálně, proto tato změna neomezila jejich komfort. A takto vypadá přehled výše zmíněného opatření.

Obrázek 2 -Detail úsporného zařízení „Snížení nastavené teploty na saharách“

Dalším rychle zavedeným opatřením bylo „Vyčištění výměníků tepla chladících jednotek TRANE“. Jednorázové vyčištění filtrů vzduchu, které byly zaneseny přírodním materiálem z okolních stromů. Následně byl nastaven systém častějšího čištění, který uspoří třetinu spotřeby chlazení za rok.

Výsledky energetického managementu

O skvěle fungující vzájemné spolupráci svědčí i to, že polovina těchto úsporných opatření byla zavedena ihned během prvních šesti měsíců.

Jako další potvrzení úspěšné spolupráce vnímáme i skutečnost, že došlo nejen k postupnému zlepšování energetické náročnosti společnosti, ale také k podrobnějšímu porozumění a vhledu do dat o spotřebách energií. Díky tomu získal Ferring recertifikaci na normu ISO 50001. Neúnavná snaha o zlepšování se v oblasti energetického managementu vedla také k tomu, že české pobočky byly označeny za nejpokrokovější v této oblasti z celé korporace společnosti Ferring.


Realizátor: náš strategický partner HECON