Energetický management: případová studie Hecon a Datwyler – snížení spotřeby plynu o 50 % a elektřiny o 14 %

Od QUEST Review k dekarbonizaci - snížení plynu o 50 % a elektřiny o 20 %
29. května 2024 od
Energetický management: případová studie Hecon a Datwyler – snížení spotřeby plynu o 50 % a elektřiny o 14 %
VOLTEON GROUP, a.s., Jan Kubálek 

Velikost závodu

Středně velký

Obrat

> 1 mld Kč

Obor

Automobilový průmysl

Doba trvání spolupráce

od roku 2021

Poskytnuté služby

QUEST Review

Monitoring&Targeting

Studie dekarbonizace

Konzultace


Úvod do Energetického managementu 


Česká pobočka celosvětové společnosti Datwyler se na nás obrátila, abychom jí pomohli splnit environmentální cíle a závazky směrem k dekarbonizaci do roku 2030. Na začátku naší spolupráce v roce 2021 stálo jasné zadání: Snižování spotřeb energií za účelem co největších úspor. 

Naše řešení pro tento středně velký závod se sídlem na okraji Nového Bydžova, kde se vyrábí gumové součástky do automobilového průmyslu bylo následující:


1. QUEST Review -kKlíč k úspoře energií

Naši zkušení experti se vydali do Nového Bydžova a přímo na místě zjistili, jak společnost aktuálně hospodaří s energiemi. Provedli QUEST Review, což je naše unikátní metoda, díky níž dokážeme rychle a přesně rozpoznat prostor k úsporám v rámci stávajícího provozu.

Během přesně definovaných pěti kroků QUEST Review jsme identifikovali potenciál úspor 3,8 milionů korun za rok. Těch bylo možné dosáhnout pomocí realizace 26 opatření zejména optimalizačního charakteru, do kterých nebude nutné zásadně investovat a náklady se vrátí do 1 roku. Vždy postupujeme od drobných úprav a doplnění, které přinášejí okamžité výsledky. K větším změnám se dostáváme postupně.  

A jaká konkrétní úsporná opatření jsme Datwyleru navrhli a pomohli zavést?

 Například jsme doporučili Optimalizovat útlum vzduchotechniky o víkendech.

Pro toto opatření bylo potřeba zvážit požadavky legislativy, kvality, výroby, komfortu lidí pro různé VZT a následně realizovat čištění filtrů a přenastavit režimy výkonů vzduchotechniky při výrobních a nevýrobních časech. Toto jediné opatření uspořilo téměř 0,5 milionu korun za rok.  Díky optimalizaci vytápění firma mezi lety 2021 a 2022 ušetřila 29 % spotřeby zemního plynu, tedy více než 1,5 milionu Kč.

Nastavení víkendového útlumu vzduchotechniky v jediné hale přineslo další úspory, a to o 24 %, tedy téměř 180 000 Kč.

 Obrázek 1: Optimalizace vytápění v letech 2021-2022


Obrázek 2 - Optimalizace vzduchotechniky a nastavení víkendového útlumu

  

Obrázek 3 - Přehled identifikovaných úsporných opatření ve společnosti Datwyler

2. Monitoring & Targeting:  Pokročilý energetický management

Dalším krokem bylo poskytnutí softwaru a správné nastavení Monitoringu & Targetingu. Díky tomuto postupu dokážeme zjistit, kde přesně dochází k úsporám, a kde peníze naopak unikají. Jde o naše unikátní know-how – sofistikované technologické řešení, které je pro klienta velice snadné používat.  

Nejprve jsme Datwyleru pomohli zajistit měření spotřeb energií, z nichž jsme získali vhodná vstupní data. Ty jsme následně propojili s daty o počasí a s daty o výrobě na jednotlivých strojích, a pomocí matematického modelování jsme pro vybrané významné spotřebiče vytvořili modelové spotřeby.

Modelové spotřeby jsou po úvodní kalibraci vypočítávány automaticky každý den a vybraní zaměstnanci si je mohou libovolně prohlížet v naší aplikaci speciálně vyvinuté pro tyto potřeby.

Systém pro Monitoring & Targeting se stal ve firmě tak populárním, že ho začali využívat vedoucí jednotlivých halových úseků, kteří si nejen hlídají, zda je jejich spotřeba taková, jaká má být, ale dokonce mohou po zavedení jednotlivých opatření sledovat, kolik reálně ušetřili.

 

3. Druhé měření a další úspory energií

Po úspěšné implementaci úsporných opatření dle QUEST Review a softwaru na Monitoring a Targeting jsme rozšířili počet vyhodnocovaných spotřebičů a provedli druhou analýzu spotřeby, při které jsme identifikovali další sadu úsporných opatření. Díky tomu jsme společnosti pomohli dosáhnout ještě větších úspor.

 

4. Studie dekarbonizace 

Zároveň jsme uskutečnili i studii dekarbonizace, aby se závod mohl stát uhlíkově neutrální.

 

5. Konzultace

S firmou stále udržujeme dobré vztahy založené na profesionalitě a proklientském přístupu.

A výsledek naší spolupráce?

Obrázek 4 - Úspora v MWh v letech 2021-2023

Díky enormní snaze zaměstnanců a vedení firmy jsme Datwyleru pomohli v roce 2023 snížit spotřebu plynu o více než 50 % a elektřiny o více než 14 % (v porovnání s rokem 2021). Vyjádřeno penězi jde o kumulativní částku 12 milionů korun. Společnost Datwyler je v tuto chvíli schopna si úspory nejen udržet, ale dále je rozšiřovat bez našeho dalšího zásahu.


Reference:

„Společnost HECON nás od roku 2021 provází projektem managementu energií. Spolupráce nám pomohla osvojit si účinný přístup k nalézání příležitostí pro odstranění plýtvání energiemi.  Společně s firmou HECON jsme rozeběhli projekty vedoucí k úspoře cca 11 mil. korun.“

Michal Šír, Datwyler


Realizátor: náš strategický partner HECON