Slovníček pojmů


kWp - Celkový instalovaný výkon

kWp znamená kilowatt peak a označuje maximální výkon fotovoltaického systému za standardních testovacích podmínek (STC). Instalovaný výkon u fotovoltaiky se tedy vztahuje k tomu, jaký nejvyšší výkon může daný solární systém dosáhnout.


MWh/rok - Celková roční výroba nebo spotřeba elektrické energie

Celková roční výroba FVE v MWh označuje množství elektrické energie, kterou fotovoltaický systém vyprodukuje během jednoho roku.